Środa, 2 września 2015Imieniny: Iza, Stefan, Julian
 
Home
Informacje Zarządu Koła PDF Drukuj Email

Zarząd naszego Koła informuje :

 • Dnia 15-08-2015 na obwodzie 103 odbędzie się polowanie Złota Kaczka. Zbiórka myśliwych o godzinie 6.00 przy cmentarzu w Nowej Wiosce.
 • Dnia 12-09-2015 na bwodzie 113 odbędzie się polowanie Złoty Wieniec i Złoty Oręż Bis. Zbiórka myśliwych przy stole myśliwskim (rejon 8B) o godzinie 17.00.

 Darz Bór!

 
30-05-2015 Złoty Rogacz i Złoty Oręż PDF Drukuj Email

W tradycji naszego Koła jest organizowanie polowań Złoty Rogacz i Złoty Oręż. W tym roku Zarząd zorganizował to polowanie 30 maja 2015 roku. Spotkaliśmy się zwyczajowo na zbiórce o godzinie 17.00 przy stole myśliwskim na obwodzie 113. Łowczy kol. Jan Bogusz omówił zasady polowania i przeprowadził losowanie ambon. Polowaliśmy na obu obwodach, więc chwilę po losowaniu myśliwi udali się na podarowane przez los stanowiska. Wieczorne wyjście skutecznymi strzałami zaliczyli kol. Andrzej Podraza pozyskując rogacza, kol. Waldemar Romanowski strzelił rogacza i kol. Karol Neryng strzelił dzika.

Po wieczornej zasiadce myśliwi zjechali się do stołu aby pobiesiadować i wymienić się wrażeniami z wieczornego polowania.

Poranne wyjście okazało się jeszcze skuteczniejsze od wieczornego. Rogacze strzelili kol. Jan Bogusz, kol. Karol Neryng, kol. Robert Andrzejak, kol. Marek Cichowski i zaproszony gość kol. Lech Kołdyka natomiast dzika strzelił kol. Paweł Tatarynowicz.

Królem polowania w kategorii Złoty Rogacz został kol. Marek Cichowski. Gratylacje!

Królem polowania w kategorii Złoty Oręż został kol. Karol Neryng. Gratulacje!

 Darz Bór!

 

 
Złoty Rogacz i Złoty Oręż 30-05-2015 PDF Drukuj Email

Zarząd zaprasza wszystkich myśliwych naszego Koła na uroczyste polowanie Złoty Rogacz i Złoty Oręż. Polowanie odbędzie się 30 maja 2015 roku. Zbiórka o godzinie 17.00 na obwodzie 113 przy stole myśliwskim.

 Darz Bór!

 
Przystrzelanie Broni 26-04-2015 PDF Drukuj Email

Zarząd naszego Koła informuje, że 26 kwietnoa 2015 roku o godzinie 10.00 na strzelnicy myśliwskiej w Zielonej Górze odbędzie się obowiązkowe przystrzelanie broni, które umożliwi ubieganie się o wydanie upoważnienia do wykonywania polowań indywidualnych w sezonie 2015/2016.

 Darz Bór!

 
19-04-2015 Walne Zgromadzenie PDF Drukuj Email

W dniu 19 kwietnia 2015 roku w Złotym Potoku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członów Koła Łowieckiego PONOWA Skąpe. Zebranie otworzył prezes Koła kol. Andrzej Podraza. Zebrani wybrali przewodniczącego, został nim kol. Paweł Romanowski i sekretarza kol. Bartosza Derejczyka.

W skład komisji uchwał i wniosków weszli kol. Wiesław Jędrasiak, kol. Tomasz Romanowski, kol. Bartosz Romanowski.

Wybrano również komisję mandatową/skrutacyjną, którą stanowili kol. Ryszard Pawelski, kol. Karol Neryng, kol. Waldemar Para.

Po złożeniu przez prezesa, łowczego i skarbnika stosownych sprawozdań za okres kadencji oraz za miniony rok gospodarczy, zebrani w głosowanich udzilili absolutorium poszczególnym członkom Zarządu. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej przdstawił spawozdanie, które Walne Zgromadzenie przyjęło w głosowaniu.W kolejnych punktach Zarząd przedstawił propozycje zmian dotyczących płatności za zwierzynę pobraną na użytek własny (brak premii, ryczałt 50 zł. za dziki, łanie, cialaki, sarny - co druga sztuka w obrębie gatunku) oraz propozycję zmian w zakresie wydawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych (pkt 12. dotyczący upoważnień dla gości ). Propozycje przyjęto. W kolejnym punkcie kol. Mateusz Gorsiak przedstawił projekt zasiedlenia bażantem w naszym Kole.

Następnie przeprowadzono wybory Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015-2020.

W skład Zarządu zostali wybrani :

 • Prezes - Andrzej Podraza
 • Łowczy - Jan Bogusz
 • Podłowczy - Paweł Tatarynowicz
 • Skarbnik - Mirosław Kuś
 • Sekretarz - Jarosław Hoppen

Do Komisji Rewizyjnej wybrano :

 • Przewodniczący - Lesław Cerkowniak
 • Członek - Marek Cichowski
 • Członek - Bartosz Romanowski

Odbyły się również wybory delegatów na Okręgowy Zjazd PZŁ w Zielonej Górze. Delegatami wybrano :

 • Andrzeja Podrazę
 • Jana Bogusza

Gratylacjemy wybranym i życzymy owocnej pracy na chwałę polskiego łowiectwa i naszego Koła!

Miłym akcentem było wręczenie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa kol. Władysławowi Potockiemu.

Ogłoszono króla sezonu 2014/2015 został nim kol. Karol Neryng. Gratulacje! oraz lisiarza sezonu 2014/2015, najwięcej lisów strzelił kol. Marek Cichowski. Gratulacje!

W ostatnim punkcie podjęto uchwały, na tym obrady zakończono.

 Dzrz Bór!

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 19

Zwierzyna


Więcej...

We wrześniu polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki
Sarny:
kozły
Dziki:
wszystkie

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl

Projekt i wykonanie NETSEND