Wtorek, 19 marca 2019Imieniny: Józef, Bogdan, Marek
 
Home
KYNOLOGIA MYŚLIWSKA PDF Drukuj Email

Polski Związek Łowiecki organizuje próby i konkursy pracy psów myśliwskich (ok. 80 rocznie).

Słowniczek

aport - rozkaz dla psa myśliwskiego: przynieś
aportowanie - przynoszenie przez psa myśliwskiego zwierzyny ubitej oraz postrzałków

bobrowanie - brodzenie i szperanie psa myśliwskiego w wodzie, błocie, po chaszczach i zaroślach

buszowanie - przetrząsanie przez psa myśliwskiego w poszukiwaniu zwierzyny krzaków, zarośli, łąk

chody - sposób (tempo) poruszania się psa myśliwskiego w terenie.

farba - krew zwierzyny

galop - szybki chód wykonywany w skokach

gon - o psie myśliwskim; ścigać, pędzić zwierza, podążać za zwierzyną

gonienie głosem - ściganie zwierza głośno ujadając

gonienie milczkiem - ściganie bezgłośnie przez psy zwierza

gonienie na oko - ściganie przez psa zwierza, którego widzi a nie po tropie.

gonienie w piętę, gonienie pod trop - gonienie przez psa myśliwskiego zwierza w kierunku przeciwnym niż prowadzą tropy

gracz - doświadczony zwierz (szczególnie zając, lis) zwodzący goniące go psy, nieraz już szczwany

kłus - chód szybszy od stępu, lecz wolniejszy od galopu

łgarz - pies, który goniąc daje głos pomimo braku zwierza lub jego ciepłego tropu

marking - w odniesieniu do aporterów zdolność zapamiętywania miejsc upadania zestrzelonego ptactwa (kilku sztuk)

milczek - pies myśliwski, który goniąc zwierza na oko lub podążając jego ciepłym tropem nie daje głosu

okładanie pola - przeszukiwanie za zwierzyną pola przez psy myśliwskie, które przecinają je po zygzakowatej linii w prawo i w lewo, podążając zawsze przed myśliwym

oszczekiwacz - pies oszczekujący znalezioną zwierzynę, przyzywający myśliwego głosem

oznajmiacz, anonser - pies, który po znalezieniu zwierzyny wraca do myśliwego i prowadzi go do niej

płochacz - pies nie wystawiający zwierzyny, lecz po zwietrzeniu jej wypłaszający ją

sfora - dwa psy tej samej rasy lecz odmiennej płci

stęp - najwolniejszy chód

stójka, wystawianie - zatrzymanie się wyżła w charakterystycznej postawie przed zwietrzoną zwierzyną

stójka martwa - stójka, w której pies trwa mimo otrzymanego rozkazu ruszenia zwierzyny

stójka pewna - stójka niezawodna w odróżnieniu od pustej

stójka pusta - błąd popełniany przez wyżła, który robi stójkę mimo nieobecności zwierzyny w pobliżu

stójka słaba - stójka, którą wyżeł samowolnie przerywa i zaczyna spędzać zwierzynę

stójka twarda - taka stójka, w której pies trwa nieruchomo do czasu otrzymania rozkazu ruszenia zwierzyny

ściąganie - wolne, miękkie, ostrożne zbliżanie się samowolne do zwietrzonej zwierzyny

wiatr – węch psa myśliwskiego

włóczka – sztuczny ślad tworzony przez ciągnięcie po ziemi martwego zwierza

Użytkowanie

wyżły - do aportowania, wyszukiwania zwierzyny

gończe - do pogoni za zwierzyną.

dzikarze - do polowania na dziki.

norowce - do wypłaszania lisów, królików

tropowce - do tropienia zwierzyny po zostawionych przez nią śladach (tropach).

posokowce - do poszukiwania postrzelonej zwierzyny czarnej i płowej.

płochacze - do naganiania i aportowania zwierzyny drobnej

psy wszechstronne - mające predyspozycje do pracy w wodzie, polu oraz lesie

psy wielostronne - mające predyspozycje do pracy w dwóch z trzech środowisk

psy jednostronne - wyspecjalizowane w jednym rodzaju polowania.

Legawce

Psy myśliwskie wystawiające zwierzynę na polowaniu przy wykorzystaniu górnego wiatru. Mają podejść do zwierzyny i nie spłoszyć jej, przylegają do ziemi (stąd nazwa) i czekają na nadejście myśliwego.

Współczesne legawce zaznaczają zwietrzenie zwierzyny poprzez stójkę niż poprzez przyleganie do ziemi.

Do legawców zalicza się: wyżły, pointery i setery, oraz niektóre spaniele.

Posokowce

Psy myśliwskie z grupy psów gończych, które dzięki węchowi, wyczulonemu na zapach krwi (farby, posoki) potrafią tropić postrzeloną zwierzynę i doprowadzić do niej myśliwego.

Posokowiec bawarski

Posokowiec hanowerski

Alpejski gończy krótkonożny

Płochacze

Psy używane do polowania na drobną zwierzynę (w tym ptaki), mają wyszukać i wypłoszyć ją z zarośli oraz aportować po strzale.

Amerykański cocker spaniel

Angielski cocker spaniel

Portugalski

Gończe

Psy gończe - grupa psów wykorzystywanych głównie do tropienia i pogoni za zwierzyną, posługujących się przede wszystkim węchem.

Dzikarze

Dzikarz - niewielki, często krótkonogi pies, który odznacza się pasją myśliwską i ciętością, ma skłonność do pracy szperacza i posokowca, a dzięki niedużym rozmiarom może pracować w norach. Mimo drobnej budowy ciała ma bardzo silne szczęki i zęby. Zadaniem dzikarzy jest wyszukiwanie w miocie dzików, oszczekiwanie ich i wyprowadzanie na linię myśliwych.

Próby i konkursy

psów myśliwskich mają na celu popularyzowanie kynologii łowieckiej poprzez sprawdzanie i stałe podnoszenie jakości użytkowych psów.

Na konkursach uwzględnia się przy ocenie psa jego przymioty wrodzone i umiejętności nabyte podczas szkolenia

Próby organizowane są jako imprezy okręgowe lub wojewódzkie

Konkursy jako okręgowe, wojewódzkie, regionalne, krajowe bądź międzynarodowe: field trialsy dla wyżłów ras angielskich i wyżłów kontynentalnych.

Organizatorami prób pracy i konkursów są ZO PZŁ

W próbach i konkursach pracy psów myśliwskich mogą brać udział wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub zagranicznych organizacjach kynologicznych zrzeszonych w FCI (Międzynarodowa Federacja Kynologiczna)

Przewodnicy psów w czasie przeprowadzania prób czy konkursów w terenie są podporządkowani komisji sędziów, a obecna przy tym publiczność zarówno komisji sędziów, jak i służbie porządkowej.

Oceny pracy psów na próbach i konkursach dokonuje komisja składająca się z sędziów zarejestrowanych w Kolegium Sędziów ZK w Polsce lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI

Przed przystąpieniem do prób pracy wszystkie psy muszą być poddane próbie reakcji na strzał.

Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał nie dopuszcza się do prób.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

http://www.pzlow.pl/

Zakładka kynologia

Zarząd Główny
Związku Kynologicznego w Polsce
http://www.zkwp.pl/

(zakładka regulaminy)

Systematyka ras wg FCI z uwzględnieniem polskiego nazewnictwa ras

Międzynarodowa Federacja Kynologiczna

Fédération Cynologique Internationale http://www.fci.be/

 

Zwierzyna


Więcej...

W marcu polujemy na:
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl

Projekt i wykonanie NETSEND