Sobota, 21 kwietnia 2018Imieniny: Anzelm, Bartosz, Feliks
 
Home » Kynologia
KYNOLOGIA MYŚLIWSKA PDF Drukuj Email

 

 

         Polski Związek Łowiecki organizuje próby i konkursy pracy psów myśliwskich (ok. 80 rocznie). 

 

Słowniczek

         aport - rozkaz dla psa myśliwskiego: przynieś
aportowanie - przynoszenie przez psa myśliwskiego zwierzyny ubitej oraz postrzałków

         bobrowanie - brodzenie i szperanie psa myśliwskiego w wodzie, błocie, po chaszczach i zaroślach

         buszowanie - przetrząsanie przez psa myśliwskiego w poszukiwaniu zwierzyny krzaków, zarośli, łąk

         chody - sposób (tempo) poruszania się psa myśliwskiego w terenie.

         farba - krew zwierzyny

         galop - szybki chód wykonywany w skokach

         gon - o psie myśliwskim; ścigać, pędzić zwierza, podążać za zwierzyną

         gonienie głosem - ściganie zwierza głośno ujadając

         gonienie milczkiem - ściganie bezgłośnie przez psy zwierza

         gonienie na oko - ściganie przez psa zwierza, którego widzi a nie po tropie.

         gonienie w piętę, gonienie pod trop - gonienie przez psa myśliwskiego zwierza w kierunku przeciwnym niż prowadzą tropy

         gracz - doświadczony zwierz (szczególnie zając, lis) zwodzący goniące go psy, nieraz już szczwany

         kłus - chód szybszy od stępu, lecz wolniejszy od galopu

         łgarz - pies, który goniąc daje głos pomimo braku zwierza lub jego ciepłego tropu

         marking - w odniesieniu do aporterów zdolność zapamiętywania miejsc upadania zestrzelonego ptactwa (kilku sztuk)

         milczek - pies myśliwski, który goniąc zwierza na oko lub podążając jego ciepłym tropem nie daje głosu

         okładanie pola - przeszukiwanie za zwierzyną pola przez psy myśliwskie, które przecinają je po zygzakowatej linii w prawo i w lewo, podążając zawsze przed myśliwym

         oszczekiwacz - pies oszczekujący znalezioną zwierzynę, przyzywający myśliwego głosem

         oznajmiacz, anonser - pies, który po znalezieniu zwierzyny wraca do myśliwego i prowadzi go do niej

         płochacz - pies nie wystawiający zwierzyny, lecz po zwietrzeniu jej wypłaszający ją

         sfora - dwa psy tej samej rasy lecz odmiennej płci

         stęp - najwolniejszy chód

         stójka, wystawianie - zatrzymanie się wyżła w charakterystycznej postawie przed zwietrzoną zwierzyną

         stójka martwa - stójka, w której pies trwa mimo otrzymanego rozkazu ruszenia zwierzyny

         stójka pewna - stójka niezawodna w odróżnieniu od pustej

         stójka pusta - błąd popełniany przez wyżła, który robi stójkę mimo nieobecności zwierzyny w pobliżu

         stójka słaba - stójka, którą wyżeł samowolnie przerywa i zaczyna spędzać zwierzynę

         stójka twarda - taka stójka, w której pies trwa nieruchomo do czasu otrzymania rozkazu ruszenia zwierzyny

         ściąganie - wolne, miękkie, ostrożne zbliżanie się samowolne do zwietrzonej zwierzyny

         wiatr – węch psa myśliwskiego

         włóczka – sztuczny ślad tworzony przez ciągnięcie po ziemi martwego zwierza

 

Użytkowanie

         wyżły - do aportowania, wyszukiwania zwierzyny

         gończe - do pogoni za zwierzyną.

         dzikarze - do polowania na dziki.

         norowce - do wypłaszania lisów,  królików

         tropowce - do tropienia zwierzyny po zostawionych przez nią śladach (tropach).

         posokowce - do poszukiwania postrzelonej zwierzyny czarnej i płowej.

         płochacze - do naganiania i aportowania zwierzyny drobnej

 

 

         psy wszechstronne - mające predyspozycje do pracy w wodzie, polu oraz lesie

         psy wielostronne - mające predyspozycje do pracy w dwóch z trzech środowisk

         psy jednostronne - wyspecjalizowane w jednym rodzaju polowania.

 

 

Legawce

         Psy myśliwskie wystawiające zwierzynę na polowaniu przy wykorzystaniu górnego wiatru. Mają podejść do zwierzyny i nie spłoszyć jej, przylegają do ziemi (stąd nazwa) i czekają na nadejście myśliwego.

         Współczesne legawce zaznaczają zwietrzenie zwierzyny poprzez stójkę niż poprzez przyleganie do ziemi.

         Do legawców zalicza się: wyżły, pointery i setery, oraz niektóre spaniele.

 

 

Posokowce

         Psy myśliwskie z grupy psów gończych, które dzięki węchowi, wyczulonemu na zapach krwi (farby, posoki) potrafią tropić postrzeloną zwierzynę i doprowadzić do niej myśliwego.

         Posokowiec bawarski

         Posokowiec hanowerski

         Alpejski gończy krótkonożny

 

 

Płochacze

         Psy  używane do polowania na drobną zwierzynę (w tym ptaki), mają wyszukać i wypłoszyć ją z zarośli oraz aportować po strzale.

         Amerykański cocker spaniel

         Angielski cocker spaniel

         Portugalski

 

 

Gończe

         Psy gończe - grupa psów wykorzystywanych głównie do tropienia i pogoni za zwierzyną, posługujących się przede wszystkim węchem.

 

Dzikarze

         Dzikarz - niewielki, często krótkonogi pies, który odznacza się pasją myśliwską i ciętością, ma skłonność do pracy szperacza i posokowca, a dzięki niedużym rozmiarom może pracować w norach. Mimo drobnej budowy ciała ma bardzo silne szczęki i zęby. Zadaniem dzikarzy jest wyszukiwanie w miocie dzików, oszczekiwanie ich i wyprowadzanie na linię myśliwych.

 

 

Próby i konkursy

         psów myśliwskich mają na celu popularyzowanie kynologii łowieckiej poprzez sprawdzanie i stałe podnoszenie jakości użytkowych psów.

         Na konkursach uwzględnia się przy ocenie psa jego przymioty wrodzone i umiejętności nabyte podczas szkolenia

         Próby organizowane są jako imprezy okręgowe lub wojewódzkie

         Konkursy jako okręgowe, wojewódzkie, regionalne, krajowe bądź międzynarodowe: field trialsy dla wyżłów ras angielskich i wyżłów kontynentalnych.

         Organizatorami prób pracy i konkursów są ZO PZŁ

         W próbach i konkursach pracy psów myśliwskich mogą brać udział wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub zagranicznych organizacjach kynologicznych zrzeszonych w FCI (Międzynarodowa Federacja Kynologiczna)

         Przewodnicy psów w czasie przeprowadzania prób czy konkursów w terenie są podporządkowani komisji sędziów, a obecna przy tym publiczność zarówno komisji sędziów, jak i służbie porządkowej.

         Oceny pracy psów na próbach i konkursach dokonuje komisja składająca się z sędziów zarejestrowanych w Kolegium Sędziów ZK w Polsce lub sędziów zagranicznych organizacji kynologicznych zrzeszonych w FCI

 

         Przed przystąpieniem do prób pracy wszystkie psy muszą być poddane próbie reakcji na strzał.

         Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał nie dopuszcza się do prób.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego

         http://www.pzlow.pl/

 

         Zakładka kynologia

 

Zarząd Główny
Związku Kynologicznego w Polsce
http://www.zkwp.pl/

         (zakładka regulaminy)

         Systematyka ras wg FCI z uwzględnieniem polskiego nazewnictwa ras

 

         Międzynarodowa Federacja Kynologiczna

         Fédération Cynologique Internationale http://www.fci.be/

 

Zwierzyna


Więcej...

W kwietniu polujemy na:
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Piżmaki
do 15.04


Źródło: http://www.pzlow.pl

Projekt i wykonanie NETSEND