Składki 2022 Drukuj

Informacja


 

 

 

 

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 82 ust. 3 pkt. 19 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały XXIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 16 lutego 2019 r. postanawia, co następuje:

1.Wysokość składek członkowskich od osób fizycznych i ubezpieczenia w roku 2022 ustalić następująco:

a. Składka normalna - 350 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 393 zł

b. Składka ulgowa, o której mowa w §124 ust. 2 Statutu PZŁ - 175 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 218 zł

c. Składka ulgowa, o której mowa w §124 ust. 3 Statutu PZŁ, - 87,50 zł plus ubezpieczenie 43 zł razem 130,50 zł


Koleżanko,koledzy kol Skarbnik  prosi o doręczenie Legitymacji P.Z.Ł. oraz należnej kwoty do niego osobiście po kontakcie telefonicznym.


Darz Bór!