Wtorek, 28 czerwca 2022Imieniny: Florentyna, Leon, Ireneusz
 
Home
05-06-2011 Walne Zgromadzenie PDF Drukuj Email

 

05 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w Leśniczówce Złoty Potok odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego PONOWA Skąpe. Zebranie otworzył Prezes Koła - Andrzej Podraza. Na początku minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego nastora polskich myśliwych, założyciela naszego Koła - Bolesława Kostkiewicza. Następnie wybrano przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - Waldemara Romanowskiego oraz sekretarza - Pawła Romanowskiego. W kolejnych punktach zatwierdzono porządek obrad , przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia i dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków - Lech Białoń, Jarosław Hopen, Paweł Mielcarek oraz Komisji Mandatowej/Skrutacyjnej - Wiesław Jędrasiak, Ryszard Pawelski, Marek Sroczyński. Miłym akcentem było ogłoszenie przez Łowczego - Jana Bogusza wyników konkursu Lisiarz Roku - został nim Ireneusz Woch, który otrzymał w nagrodę okazały puchar. W następnych punktach porządku obrad, Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za miniony rok gospodarczy. Po wystąpieniu Prezesa Koła, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący - Lesław Cerkowniak. W kolejnym punkcie Skarbnik - Mirosław Kuś przedstawił bilans Koła za minony rok gospodarczy, a Łowczy - Jan Bogusz roczny plan łowiecki, oba dokumenty zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Następnie przegłosowano punkty do Uchwały Walnego Zgromadzenia (Ustalenie organizacji polowań i sprzedaży dla myśliwych dewizowych; Ustalenie zwrotu kosztów związanych z pozyskaniem i odstawieniem tusz do punktu skupu; Ustalenie limitu prac/godzin/ obowiązkowych oraz prac dodatkowych na rzecz Koła oraz zwolnień z tych prac; Ustalenie opłat narzecz Koła; Ustalenie wysokości pogotowia kasowego; Ustalenie funduszu reprezentacyjnego dla Zarządu; Ustalenie zwrotu wydatków związanych z działalnością Zarządu i Komisji Rewizyjnej; Organizacja przez Zarząd polowań dla członków Koła; Postępowanie z trofeum pozyskanym przez członków Koła; Zaproszenie gości na polowania zbiorowe i uroczyste; Zabawa myśliwska; Działania dotyczące działki dzierżawionej przez Koło; Stanica Koła; Przystrzelanie broni, trening strzelecki, zakup amunicji na zawody; zasady przyznawania upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych; Regulamin Lisiarza Roku; Podział obwody 113 na podrejony; Regulamin porządku obrad Walnego Zgromadzenia). W kolejnym punkcie przedstawiono i przyjęto preliminarz finansowy na rok gospodarczy 2011/2012. W punktach 34 i 35 przedstawiono i przedyskutowano sprawę AGRO-BORU. Następnie Walne zgromadzenie rozpatrywało odwołania Kolegów od decyzji Zarządu Koła. Jedno odwołanie dotyczące nieprzyjęcia do Koła zostało rozpatrzone pozytywnie, następne cztery odwołania rozpatrzono negatywnie. Następnie Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi Koła i podjęło uchwałę, która będzie obowiązywała w bieżącym roku gospodarczym.

Darz Bór!

 
Walne Zgromadzenie 05-06-2011 PDF Drukuj Email

Zarząd Koła Łowieckiego PONOWA w Skąpem zwołuje w dniu 05.06.2011 r. o godzinie 11.00 w Złotym Potoku Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Obecność wszystkich Członków Koła obowiązkowa.

Darz Bór!

 
10-04-2011 Przystrzelanie broni. PDF Drukuj Email

Zarząd Koła Łowieckiego PONOWA w Skąpem informuje o obowiązkowym przystrzelaniu broni, które odędzie się 10.04.2011 r. na strzelnicy w Zielonej Górze o godz. 9.00 Informujemy również o tym, iż będą udostępnione stanowiska do konkurencji śrutowych.

Darz Bór!

 
<< pierwsza < poprzednia 51 52 53 54 następna > ostatnia >>

Strona 54 z 54

Zwierzyna


Więcej...

W czerwcu polujemy na:
Sarny:
kozły
Dziki:
odyńce, wycinki, przelatki i warchlaki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze

Całość >>


Źródło: http://www.pzlow.pl

Projekt i wykonanie NETSEND